Under invigningsceremonin, några timmar efter att ha blivit vald vid ett extra styrelsemöte, sade José Mauro Ferreira Coelho att Brasilien strävar efter att producera 5,2 miljoner fat olja per dag och att det företag som han leder kommer att ha en "mycket viktig roll i denna fråga".

Brasilien producerade i genomsnitt 2,917 miljoner fat olja per dag i februari, varav Petrobras stod för mer än 70 procent.

José Mauro Ferreira Coelho sade också att efter minskningen av företagets skuld, som nu uppgår till cirka 55 miljarder euro, är det nu bättre förberett för större investeringar.

Tjänstemannen lovade också att minska utvinningskostnaderna och därmed öka konkurrenskraften.