Enligt ännu preliminära uppgifter från centralförvaltningen för hälso- och sjukvårdssystemet (ACSS) "registrerar verksamheten inom primär- och sjukhusvården inom den nationella hälso- och sjukvården (SNS) en synlig återhämtning fram till slutet av februari".

"Under de två första månaderna 2022 utfördes 121 863 operationer, vilket motsvarar en ökning med 40,4 % jämfört med förra året", säger hälsoministeriet i ett uttalande.

När det gäller medianväntetiden på väntelistan för kirurgi visar uppgifterna att den var 3,1 månader i slutet av februari, vilket innebär en minskning med 24,8 % jämfört med 2021.

SNS-sjukhusen genomförde 2,16 miljoner konsultationer, vilket innebär en ökning med 15,6 % jämfört med samma period 2021, en siffra som "fortfarande ligger i linje med de värden som registrerades under samma period 2020 och 2019", hänvisar hälsoministeriet.

Inom primärvården registrerades i slutet av februari cirka 6 miljoner konsultationer (personliga konsultationer, telekonsultationer, permanenta vårdtjänster), vilket är 5,3 % färre än 2021, men 10,4 % fler än 2020, före pandemin.