Du bör först och främst kontrollera att din finansiella rådgivare är auktoriserad av ett erkänt institut och att han eller hon finns med i det register som institutet gör tillgängligt för allmänheten.

Chartered Status anses nu vara riktmärket i Storbritannien och alla rådgivare som inte kan visa att de kan uppnå denna status anses korrekt som andra klass på den brittiska marknaden. Det finns ingen anledning till att det skulle vara annorlunda i Portugal.

Om din rådgivare inte är Chartered är det bäst att söka råd från någon som akademiskt sett är kapabel att klara av de relevanta proven och genomföra oberoende rådgivning som inte är en generisk lösning av typen "one size fits all".

När allt kommer omkring - du skulle inte vilja betala Savile Row-priser för att sedan få en kostym direkt från en fyndkorg på din lokala lågprisbutik - men det är ändå vad vissa företag har sålt motsvarande här i Portugal i många år när det gäller deras "lösningar" för investeringar.

Vi har upptäckt extremt höga avgifter som tas ut inom fonderna - ofta utan att kunden är medveten om att de existerar. En kund hade till exempel en löpande kostnad på 2,71 procent per år. När vi lade till denna avgift till de andra löpande kontoavgifter som kunden betalade uppgick den totala kostnaden per år till över 4 %. Detta innebar att vår kund fick se över 50 % av sin investeringsavkastning gå förlorad i oöverskådliga avgifter.

Den här typen av avgifter väcker frågan om huruvida fondleverantörerna faktiskt betalar din finansiella rådgivare för att ge rekommendationer. Detta kan skapa en tydlig intressekonflikt.

Ett tecken på att du kanske betalar stora summor i avgifter är att du är medveten om att finansmarknaderna har gått bra, men att din portfölj ändå verkar släpa efter betydligt. Även om detta inte är en definitiv indikation på att du betalar för mycket, är det värt att se över det med oss så att vi kan göra en forensisk undersökning med dig och vid behov göra de nödvändiga korrigeringarna för att se till att dina kostnader sänks till en acceptabel nivå.

Din finansiella rådgivare bör ha en omsorgsplikt gentemot dig, och endast dig, och endast rekommendera investeringar som ligger i ditt bästa intresse, med transparenta avgifter som du förstår och som är anpassade till din inställning till investeringsrisker.

Om du är orolig för att din finansiella rådgivare inte har lämpliga kvalifikationer eller att du betalar extremt höga avgifter för befintliga investeringar eller pensioner som du har. Ta kontakt med oss.Innehållet är endast avsett för informationsändamål och du bör inte tolka sådan information eller annat material som juridisk, skattemässig, investeringsmässig, finansiell eller annan rådgivning. Ingenting i denna rapport utgör en uppmaning, rekommendation, godkännande eller erbjudande från HOLBORN eller någon tredjepartsleverantör om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument i denna eller i någon annan jurisdiktion.

Holborn Assets Wealth Management (CY) Ltd, auktoriserat av Cyperns värdepappers- och börskommission (CySEC) Licensnummer 394/20, med pass i hela EU/EES.

För mer information, vänligen kontakta oss på +351 289 126 911, portugal.enquiry@holbornassets.com.

https://holbornassets.com/portugal-news/