"Det är uppenbart att det bara är du och jag som vet att de inte fungerar ännu, men de flesta människor i Lissabon vet inte det", säger ordföranden för Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, i uttalanden till Lusa.

ACP är "helt och hållet överens" om installationen av nya fasta radarer i Lissabon stad, liksom Auto-Mobilized Citizens Association (ACA-M) som anser att investeringarna i utrustningen är sena.

"Föreningen för självmobiliserade medborgare välkomnar dessa radarer och vi hoppas att de fungerar och att tiden för böterna att komma fram till lagöverträdarna är så kort som möjligt, eftersom det finns många studier som pekar på att ju kortare tid det tar att bestraffa gärningen, desto bättre och effektivare är systemet", förklarade Mário Alves, representant för ACA-M.

Enligt Mário Alves är hastighetsöverträdelser visserligen "ett gissel i portugisiska städer", men antalet böter per miljon invånare i andra europeiska länder är "ungefär tio gånger högre" än i Portugal.

De 41 nya radarerna för hastighetsövervakning av fordon, varav 20 på nya platser och resten för att ersätta gammal utrustning, är resultatet av en investering på 2 142 miljoner euro från Lissabons stadsfullmäktige, som gjordes under den föregående mandatperioden, under Fernando Medinas (PS) ordförandeskap.