Marcelo Rebelo de Sousa sade att statsbudgeten för 2022 var "utformad för att definiera en horisont på fyra och ett halvt år".

Han påpekade dock att premiärminister António Costa, när han presenterade dokumentet, valde att vidta "brådskande åtgärder", som redan har antagits av statschefen.

"Själva budgeten är en ram för fyra och ett halvt år. Nu finns det brådskande och omedelbara åtgärder och jag har vidtagit dem - för familjer, företag, för den särskilda fiskesektorn, för företag som har en mycket intensiv användning av naturgas och även för energiomvandling till förnybara energikällor", sade han.

På frågan om huruvida OE ska klassificeras som en åtstramningsbudget sade republikens president att kriget i Ukraina innebär "uppoffringar" i Portugal och i världen.

"Krig har sina egna effekter på krigsekonomin. Så länge det pågår har det effekter. Detta medför vissa uppoffringar", förklarade han.