Kriget mellan Ryssland och Ukraina har bidragit till de stigande energipriserna och torkan, vilket har lett till att kostnaderna för olika produkter har stigit. Och prisökningen når det kött som används i flera av de typiska rätter som portugiserna äter vid denna tid. "Priset på killing och lamm har jämfört med föregående år ökat med cirka 10 procent", säger Marinela Lourenço, ordförande för Association of Meat Merchants of the Municipality of Lisbon m.fl. i uttalanden till ECO, och tillägger att ökningarna är ännu större för andra produkter som portugiserna konsumerar dagligen, t.ex. kyckling, vars pris har stigit med 60 procent jämfört med samma period föregående år, samt kalv- och fläskkött, som har noterat ökningar på cirka 30 respektive 35 procent.

Detta scenario beskrivs också av Elipec - Alentejo Meat Producers Group, som säljer mer än 10 000 kor, 14 000 får och 5 000 getter från 120 producenter: "Det mest konsumerade köttet under påsken är get och lamm, som vid denna tid, och vid jul, har den stora toppnoteringen i efterfrågan", och tillägger att jämfört med påsken i fjol har priset på dessa köttsorter "stigit med cirka 15 %".