Enligt ECO har den verkställande myndigheten för avsikt att begära ett lagstiftningsbemyndigande för att skapa miljöavdrag i skattesystemet, i likhet med vad som skedde 2020, även om grönt ljus ännu inte har getts för detta förslag.

Det finns flera kategorier av utgifter som kan vara berättigade till detta avdrag i IRS, vilket efterliknar de kategorier som ingår i programmet för hållbara byggnader (PES), där staten ger en subvention till dem som ansöker genom medel från återhämtningsplanen (PRR), skriver publikationen.

Här är några av de utgifter som kommer att vara berättigade, om regeringen går vidare med detta miljöavdrag i IRS:

- Utbyte av ineffektiva fönster mot effektiva fönster av klass A+;

- Tillämpning eller byte av värmeisolering på tak, väggar eller golv, samt byte av entrédörrar, med användning av naturbaserade material (ekologiska material) eller med användning av återvunnet material eller andra material;

- System för uppvärmning och/eller kylning av lokaler och/eller varmvattensystem med förnybar energi av klass "A+" eller högre;

- Installation av solcellspaneler och annan utrustning för produktion av förnybar energi för självförbrukning med eller utan lagring;

- Åtgärder som syftar till vatteneffektivitet genom i) utbyte av vattenförbrukningsutrustning i hemmet mot effektivare utrustning, ii) installation av lösningar som gör det möjligt att på ett intelligent sätt övervaka och kontrollera vattenförbrukningen, iii) installation av system för uppsamling av regnvatten.

- Interventioner för att införliva bioklimatiska arkitektoniska lösningar, som innebär installation eller anpassning av fasta byggnadselement som t.ex. skuggor, växthus och gröna tak eller fasader, vilket gynnar naturbaserade lösningar;

- Förvärv eller installation av kompostorer eller behållare för hushållsbruk avsedda för selektiv insamling av hushållsavfall (CAE-klass 22220).

Enligt ECO är den monetära gränsen för detta avdrag lägre än 2020, trots att fler stödberättigande utgifter ingår i detta avdrag: i stället för 1 000 euro per hushåll kommer den att vara 500 euro.