I ett uttalande från FEPONS anges att "de höga temperaturerna har lett till flera räddningsinsatser och drunkningsdödsfall i hela landet".

Enligt uppgifter från FEPONS:s observationsorgan för drunkningsolyckor har 29 personer dött i vattenmiljön i Portugal sedan början av året, vilket enligt samma källa är "det sämsta rekordet under de senaste fyra åren".

"Vid en tidpunkt då det fortfarande inte finns någon hjälp för badande på portugisiska stränder, eftersom vi ännu inte är inne i badsäsongen, medför tillströmningen av badande till stränderna en hög risk för drunkning", står det i uttalandet.

FEPONS hävdar att "även om lagstiftningen inte kräver det, eftersom hjälp till badande är en befogenhet för kommunerna, måste de vara mer känsliga för området".

Förbundet föreslår att man inrättar "säkerhetsanordningar på stränderna" och påminner om att Portugal är ett turistland.

"Det finns ingen värre publicitet än att någon dör eller måste räddas på en obevakad strand, när den territoriella marknadsföringen säljer dessa platser som säkra platser", avslutar de.