"Just nu har vi indikatorer som kan göra det möjligt för generaldirektoratet för hälsa att omanalysera hela processen under de närmaste dagarna, åtta eller 15 dagar, och om dessa indikatorer bibehålls kommer vi att kunna lätta på restriktionerna", sade António Lacerda Sales till journalister.

Statssekreteraren vidhöll att det är viktigt att vid denna tidpunkt passera påsken, med hänsyn till att det är en tid av större social rörlighet och även av skolstart.

"Det är bra att de närmaste dagarna kan passera för att se om denna period av större social rörlighet har haft någon inverkan på incidensen, som hittills har minskat", betonade António Lacerda Sales och konstaterade att Portugal för närvarande har 577 fall av infektion per 100 000 invånare under de senaste sju dagarna och att överföringsindexet är mindre än ett.

Enligt tjänstemannen har dessa indikatorer inte haft någon inverkan på den allmänna dödligheten.

"Med hjälp av dessa goda indikatorer och om vi behåller dem under nästa vecka eller under de kommande två veckorna, kommer DGS säkert att kunna omanalysera denna åtgärd, nämligen användningen av masker, och kan slutligen, inom en eller två veckor, gå vidare med att lätta på dessa restriktioner, särskilt i skolor", underströk han.

António Lacerda Sales noterade också att "detta beslut är omedelbart tekniskt" och att "goda politiska beslut alltid stöds av goda tekniska beslut".