Den högsta hastigheten kommer att begränsas och bredden på körfälten kommer att minskas.

Detta sker samtidigt som arbetet har påbörjats för att ersätta fyra dragstänger som skadades efter att en buss var inblandad i en olycka på bron i juni 2021. Bussen sattes i brand och brann helt ut, vilket endast orsakade materiella skador på stängernas skydd.