Enligt en uppdatering av prognoserna för världsekonomin har IMF reviderat ned tillväxtutsikterna för Portugals bruttonationalprodukt (BNP) med 1,1 procentenheter (pp) för i år, till 4 procent, jämfört med prognosen på 5,1 procent i oktober.

Institutionen med Kristalina Georgieva som ordförande sänkte också sin tillväxtprognos för 2023 till 2,1 procent, jämfört med 2,5 procent i oktober.

Mest pessimistiska

IMF blir därmed den mest pessimistiska institutionen bland de viktigaste nationella och internationella institutionerna när det gäller expansionen av Portugals BNP i år.

Den portugisiska regeringen prognostiserar en tillväxt på 4,9 procent, liksom Portugals centralbank, medan rådet för offentliga finanser beräknar en expansion på 4,8 procent.

Europeiska kommissionen räknar med att Portugals BNP ökar med 5,5 procent och OECD med 5,8 procent.

IMF prognostiserar också att arbetslösheten kommer att ligga på 6,5 procent i år och sjunka något till 6,4 procent 2023.