Marta Temido sade att den nya dosen, i enlighet med rekommendationen från den tekniska vaccinationskommissionen mot Covid-19, kommer att ges redan före höst- och vinterperioden, eftersom man räknar med att den epidemiologiska situationen kan förvärras under denna period.

"Tekniska kommissionen för vaccinering mot Covid-19 ansåg att en andra boosterdos faktiskt skulle rekommenderas och att den andra booster-dosen skulle ske vid en säsong med högre risk", förklarade hälsoministern.

I april hade Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och Europeiska läkemedelsmyndigheten redan rekommenderat en fjärde dos av vaccinet, endast för personer över 80 år.

Utan att nämna vilken specifik grupp som skulle få denna vaccinförstärkning i Portugal sade Marta Temido att hälsomyndigheterna "förbereder sig för det ögonblicket" och medgav att det är möjligt att föregripa det.

"Inom denna ram fortsätter naturligtvis hälsovårdsministeriets tekniska strukturer, nämligen det nationella hälsoinstitutet Ricardo Jorge, att övervaka utvecklingen av vaccinets effektivitet för att mäta eventuella nedgångar som kan rekommendera att man föregriper denna andra vaccindos", förklarade hon.