Enligt DGS veckovisa epidemiologiska bulletin fanns det 706 fler fall av infektion jämfört med föregående vecka, med en minskning med nio dödsfall i jämförelsen mellan de två perioderna.

När det gäller sjukhusbeläggning på Portugals fastland på grund av Covid-19 började DGS att publicera uppgifter om sjukhusvistelser för måndagen innan rapporten publicerades på fredagar.

Baserat på detta kriterium visar bulletinen att i måndags var 1 207 personer inlagda på sjukhus, 35 fler än samma dag föregående vecka, varav 46 patienter låg på intensivvårdsavdelningar, minus 14.

Enligt uppgifter från DGS låg sju-dagarsincidensen i måndags på 583 fall per 100 000 invånare, vilket innebar en liten ökning med 1 % jämfört med föregående vecka, medan överförbarhetsindexet (Rt) för SARS-CoV-2-coronaviruset låg på 1,00.

Per region noterade Lissabon och Vale do Tejo 20 703 fall mellan den 12 och 18 april, 458 färre än under föregående period, och 44 dödsfall, två färre.

Den centrala regionen stod för 11 762 fall (plus 588) och 40 dödsfall (plus ett) och den norra regionen hade 16 100 fall av infektion (plus 2 124) och 27 dödsfall (minus två).

I Alentejo fanns det 4 102 positiva fall (minus 132) och åtta dödsfall (minus sex) och i Algarve fanns det 3 107 infektioner med SARS-CoV-2 (minus 467) och nio dödsfall (minus två).

När det gäller de autonoma regionerna hade Azorerna 2 069 nya infektioner mellan den 12 och 18 april (minus 386) och tre dödsfall (minus ett), medan Madeira noterade 2 240 fall under dessa sju dagar (minus 563) och åtta dödsfall (plus tre).

Enligt DGS hade åldersgruppen 40-49 år flest fall på sju dagar (9 928), följt av personer mellan 50-59 år (8 900), medan barn upp till 9 år var den grupp som hade minst antal infektioner (2 862) under de nämnda sju dagarna.

I meddelandet nämns också att under dessa sju dagar dog 99 äldre personer över 80 år, 28 personer mellan 70 och 79 år, åtta personer mellan 60 och 69 år och fyra personer mellan 50 och 59 år.