"Vi kan stå inför en komplicerad situation, eftersom sommarmånaderna är den period då de viktigaste ekonomiska verksamheterna i Algarve, jordbruk och turism, också har sin högsta konsumtion", sade Pedro Valadas Monteiro.

Torkan kvarstår

Enligt tjänstemannen har regnet som föll i regionen i mars och april "förbättrat utsikterna", men "löste inte problemet" med bristen på vatten i Algarve, för även om det inte längre finns någon del av regionen som befinner sig i extrem torka, kvarstår torkan.

"Vi befinner oss fortfarande i torka och den kritiska perioden när det gäller vattenförbrukning närmar sig, vilket också sammanfaller med den period då nederbörden inte längre faller", konstaterade han och betonade att jordbrukarna försöker spara så mycket vatten som möjligt.

Enligt den regionala jordbruksdirektören var mars visserligen en mycket regnig månad, men detta löste inte problemet med torkan eftersom vattenreserverna "var mycket små", både på dammarnas nivå och det befintliga vattnet i marken.

"Den dramatiska situation som [jordbrukarna] lever i i dag är när tiden kommer när grödans vattenbehov ökar och den konstgjorda tillförseln av vatten måste ske, genom bevattning. Om det inte finns något vatten att tillgå, hur ska grödorna då kunna bevattnas?", sade han.