Dessa uppgifter har lämnats till ECO av ordföranden för den portugisiska sammanslutningen av förläggare och bokhandlare (APEL), Pedro Sobral, och visar att denna marknad långsamt följer återhämtningen i andra sektorer av ekonomin. Trots detta hävdar han att "det behövs offentliga åtgärder för att uppmuntra till läsning och köp av böcker, t.ex. en större sänkning av momsen på böcker, så att priset inte blir ett hinder".

"Den portugisiska marknaden lever på en låg läs- och läskunnighet", som ligger långt under andra europeiska länder, enligt APEL:s ordförande.

Pedro Sobral tillade att "under det första året av låsning, det vill säga 2020, förlorade marknaden 17 procent i värde, vilket är en enorm och plötslig förlust för en sektor som redan är bräcklig och mycket beroende av privata konsumtionsindex". Men 2021 visade sig vara ett år av återkomst med bättre försäljningssiffror: "Trots den hårda begränsningen med en total stängning av marknaden i tio veckor och delvis i två månader samt restriktionerna under julhelgen, slutade 2021 med att den återfick de 17 procent som den förlorade under 2020". Vilket visar sig vara en frisk fläkt i branschen med tanke på den inverkan som pandemin har haft på bokförsäljningen. "Det slutade med att det upphävde förlusten under pandemins första år", säger han.