Resultaten var negativa i alla regioner i landet, under ett år då 79 582 barn föddes av mödrar bosatta i Portugal: "Detta värde är en minskning med 5,9 % (4 948 färre levande födda) jämfört med föregående år", uppger INE.

"Av det totala antalet levande födda var 60,0 % födda utanför äktenskapet, det vill säga barn till föräldrar som inte var gifta med varandra", sade institutet.

Det föddes 40 762 pojkar och 38 820 flickor, det vill säga för varje 100 kvinnliga barn föddes cirka 105 manliga barn, enligt INE.

Dödsfall

Förra året dog 124 802 personer som var bosatta på det nationella territoriet, vilket är 1,2 % fler (1 444 fler) än 2020.

"Ökningen av antalet dödsfall och minskningen av antalet levande födda fastställde återigen en kraftig försämring av den naturliga balansen, från -38 828 år 2020 till -45 220 år 2021", står det i meddelandet.

År 2021 dog 191 barn under ett år, 14 färre än 2020, vilket gör att spädbarnsdödligheten ligger kvar på 2,4 dödsfall per tusen levande födda.

Äktenskap

Efter den "kraftiga nedgången i antalet äktenskap" som firades 2020 (18 902, 43,2 % färre än 2019), ökade antalet äktenskap förra året till 29 057 (53,7 % fler).

I ungefär två tredjedelar av äktenskapen (66,2 %) hade paret redan tidigare en gemensam bostad.