För denna beräkning översteg antalet bankutvärderingar 32 000, vilket är 23,5 % mer än under samma månad 2021, enligt det nationella statistikinstitutet (INE).

I mars registrerades den största ökningen av bankvärderingens medianvärde jämfört med januari i Alentejo (2,8 % till 928 euro). Den enda region som uppvisade en negativ kedjevariation var Algarve (0,6 % mindre till 1 800 euro).

Under den aktuella månaden var medianvärdet för bankvärdering av lägenheter 1 476 euro/m2 (kvadratmeter), 13,5 % högre än i mars 2021 och 1,0 % jämfört med föregående månad.

Det högsta värdet på lägenheter observerades i Algarve (1 794 euro/m2) och det lägsta i Alentejo (964 euro/m2).

Enligt bankens värderingsindex för medianen presenterade Algarve, Lissabons storstadsområde och Alentejo Litoral i mars värderingsvärden som var 35,2 %, 33,6 % respektive 4,2 % högre än landets median.

Regionen Beiras och Serra da Estrela fortsatte att ha det lägsta värdet i förhållande till landets medianvärde (-48,2 %).