Detta är "fantastiska nyheter" och "en triumf för den portugisiska och spanska diplomatin", sade Marcelo Rebelo de Sousa i samband med öppnandet av en utställning av Paula Rego.

Portugals och Spaniens regeringar nådde en politisk överenskommelse i Bryssel med Europeiska kommissionen om att inrätta en tillfällig mekanism som gör det möjligt att fastställa det genomsnittliga gaspriset till 50 euro per MWh.

Marcelo Rebelo de Sousa betonade att denna mekanism kommer att vara "en stor hjälp" för att motverka de höga energipriserna och "ett tecken på europeisk solidaritet", även från länder som inte håller med om de två iberiska ländernas ståndpunkt.

Åtagandet som tillkännagavs i Bryssel kommer att pågå i cirka 12 månader och kommer att göra det möjligt att fastställa det genomsnittliga gaspriset till cirka 50 euro per megawatt, jämfört med det nuvarande referenspriset på marknaden på 90 euro, med ett pris som börjar vid 40 euro, så snart den politiska överenskommelsen är formaliserad, vilket bör ske denna vecka.

Vid en gemensam presskonferens i den belgiska huvudstaden underströk miljö- och klimatminister Duarte Cordeiro tillsammans med Teresa Ribera, tredje vice ordförande i den spanska regeringen med ansvar för den ekologiska omställningen, att den politiska kompromiss som nu uppnåtts med gemenskapens verkställande organ "gör det möjligt att skydda de konsumenter som var utsatta på marknaden".