"Medelvärdet av Rt för dagarna 18-22 april var 1,02" på nationell nivå, vilket innebär en ökning jämfört med värdet 1,00 som registrerades under föregående vecka, framskjuter INSA-rapporten om utvecklingen av antalet fall i landet.

Mellan den 21 januari och den 15 februari registrerade denna indikator en kraftig nedgång och nådde 0,71.

Enligt de uppgifter som offentliggjordes i dag ökade det genomsnittliga antalet dagliga fall under fem dagar från 8 931 till 9 474 på nationell nivå, och var lägre på Portugals fastland (8 8 842).

I INSA-dokumentet anges också att Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall som beror på att varje person bär på viruset - ligger över tröskelvärdet 1 i norr (1,07), i centrum (1,03) och på Azorerna (1,05), vilket "tyder på en ökande trend" av SARS-CoV-2-infektioner.

Indikatorn är 0,99 i Lissabon och Vale do Tejo, 0,98 i Alentejo, 0,95 i Algarve och 0,89 på Madeira.

"Portugal har en 14-dagars kumulativ anmälningsfrekvens som är högre än 960 per 100 000 invånare och en Rt som är högre än 1, det vill säga en mycket hög anmälningsfrekvens med en ökande trend", tillägger institutet.