Fram till nyligen bestod den västeuropeiska uppskattningen av detta ämne av minnesvärda återblickar på filmsekvenser som "Charge of the Light Brigade", "Damen med lampan", Odessa-trapporna i Eisensteins "Potemkin" och hammaren och sickeln som flyger över ändlösa kommunala vetefält som sköts av lyckliga före detta livegna.Men forskningen visar att det som vi nu betraktar som Ukrainas geografiska gränser innehåller ett territorium som har invaderats, annekterats, erövrats och delats upprepade gånger under de senaste två tusen åren, vilket har orsakat mycket blodsutgjutelse och lidande för dess medborgare.

Migrationen till och från regionen har inte bara involverat de ursprungliga slaviska folken utan även greker, fenicier, turkar, hebréer, bulgarer, hunner och mongolernas gyllene hord. Denna kosmopolitiska blandning är mest anmärkningsvärd i de södra kustregionerna och särskilt på Krim, som fram till maj 1944 var hemland för de muslimska tatariska stammarna. De förflyttades sedan i stor skala till Centralasien, vilket var Stalins straff för påstått samarbete med de nazistiska ockupationsstyrkorna, särskilt vid utrotningen i januari 1942 av karaiterna av judisk-chazarisk härkomst genom Einsatzgruppe 11 i Simferopol. Den etniska rensningen av Krim fullbordades samma år genom deportationen av den armeniska, bulgariska och grekiska befolkningen, vars rehabilitering inte var lagligt tillåten förrän efter Sovjetunionens fall.

I min essä "Babi Yar" (som publicerades av TPN den 04-03-2022) försökte jag sammanfatta andra världskrigets fasor i förföljelsen av minoriteter, massmordet på ryska krigsfångar och relevansen av detta för den lika fruktansvärda invasionen i år.Jag påminns om detta av de ord som uttalades 2010 av den ukrainska nationella kårens fascistiska ledare efter kriget, Andriy Biletsky, om att "vårt historiska uppdrag under detta århundrade är att leda de vita raserna på deras sista korståg mot de semitledda untermenschen".Även om denna grupp sällan fick mer än en ensiffrig procentandel av folkets röster hade den en stark närvaro i stadspolitiken genom den repressiva verksamheten hos paramilitära bataljoner med enligt uppgift 10 000 aktivister som bevakade gatorna och påminde om Hitlers SA på 1930-talet.I maj 2014 förenades dessa aktivister med The Patriot of Ukraine och SNA-grupperna, varifrån de knäckta Dnipro 1 & 2 och Azov-regementena bildades för att bekämpa de proryska separatisterna i Donetsk och de östra regionerna i Ukraina.I november 2014 beskrevs niohundra av de mest skickliga Azov-"frivilliga" som "tappra krigare" och införlivades i nationalgardet som tog på sig det fulla ansvaret för deras utrustning, lön och framtida uppförande. Det är denna bataljon som har fått mycket publicitet på senare tid med kritiska undersökningar som publicerats i Haaretz, Al Jazeera och O Público.

Det är ett ganska motsägelsefullt faktum att den fascistiska ideologin hos Biletskijs mobb finansierades av den judiske oligarken Ihor Kolomoyskyi, som redan fick hjälp i sin kriminella verksamhet av "säkerhetsstyrkor" som valdes ut bland supportrarna till de åtta fotbollsklubbar som han och flera andra oligarker ägde.Han var också ägare till den populära TV-kanalen 1 + 1 och därmed tidigare beskyddare av den nuvarande presidenten och flera av hans ministrar som hade roller i en framgångsrik komediserie.

Motanklagelser om att de ryska och ukrainska cheferna är nynazister är ganska meningslösa eftersom sympatisörer till Hitlers regim behandlades grovt och dödligt efter andra världskriget. Få av deras ättlingar skulle vilja bevara denna identifiering, men former av fascism och kommunism fortsätter att vara levande och starka i båda länderna.

Den krigföring som inleddes i februari har orsakat en social viskositet där fraktioner inte längre har några tydliga identiteter. Det finns en fruktansvärd misstanke om att det som presenteras för oss av båda sidors medier och propagandamaskiner följer en ondskefull och ondskefull komplott som har förutbestämts av den elitistiska nya världsordningen, oavsett hur mycket död, skada och förstörelse som orsakas av den civiliserade demokratin.

Roberto Knight Cavaleiro, Tomar