I det examensbevis som offentliggörs i dag fastställs för varje fiskedag hur mycket sardiner som får lossas eller säljas.

Förordningen förbjuder fångst, underhåll ombord, lossning och försäljning av sardiner "under alla dagar som är nationella helgdagar" och förbjuder överföring av sardiner till ett annat auktionshus än det som motsvarar lossningshamnen, samt att samma fartyg lossar i mer än en hamn varje dag.

Fiskedagen motsvarar varje period på 24 timmar, efter slutet av 48 timmars uppehåll under helgen, som definieras av de områden där kaptenerna har jurisdiktion.

Från Caminha till Figueira da Foz är det från kl. 00.00 på lördag till kl. 00.00 på måndag, från Nazaré till Lissabon från kl. 12.00 på lördag till kl. 12.00 på måndag, från Setúbal och Sines från kl. 20.00 på fredag till kl. 20.00 på fredag:Från Lagos, Portimão och Sagres är det från 18.00 på fredag till 18.00 på söndag och från Faro till Vila Real de Santo António är det från 18.00 på fredag till 18.00 på söndag.

"Portugal analyserar och diskuterar, i syfte att garantera resursens ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet, de viktigaste frågorna i samband med förvaltningen av fisket inom ramen för övervakningskommittén [...] som fastställer begränsningar för sardinfiske på Portugals fastlandskust", säger jordbruksminister Marias do Céu Antunes.