Den gradvisa temperaturhöjningen kommer att nå sin kulmen i dag på grund av en massa varm luft som kommer från Iberiska halvöns inre.

Temperaturerna väntas stiga, särskilt längs kusten, men från och med söndag börjar de över genomsnittet liggande värdena sjunka, och på måndag väntas regn återkomma över hela landet, åtföljt av åska.