Enligt DGS epidemiologiska veckobulletin fanns det 2 757 färre fall av infektion jämfört med föregående vecka, med en minskning av 21 dödsfall i jämförelsen mellan de två perioderna.

När det gäller sjukhusbeläggning på Portugals fastland på grund av covid-19 började DGS att publicera uppgifter om sjukhusinläggningar för måndagen innan rapporten publicerades på fredagar.

Baserat på detta kriterium visar bulletinen att förra måndagen var 1 208 personer inlagda på sjukhus, en person mer än samma dag föregående vecka, varav 49 patienter låg på intensivvårdsavdelningar, plus tre.

Enligt uppgifter från DGS låg sju-dagarsincidensen i måndags på 556 fall per 100 000 invånare, vilket innebar en minskning med 5 % jämfört med föregående vecka, medan överförbarhetsindexet (Rt) för coronaviruset SARS-CoV-2 låg på 1,02.

Per region noterade Lissabon och Vale do Tejo 18 724 fall mellan den 19 och 25 april, 1 949 färre än under föregående period, och 34 dödsfall, 10 färre.

Den centrala regionen stod för 11 244 fall (minus 513) och 38 dödsfall (minus två) och den norra regionen för 17 333 fall av infektion (plus 1 249) och 25 dödsfall (minus två).

I Alentejo fanns det 3 632 positiva fall (466 färre) och 12 dödsfall (fyra färre) och i Algarve fanns det 2 467 infektioner med SARS-CoV-2 (642 färre) och fem dödsfall (fem färre).

När det gäller de autonoma regionerna hade Azorerna 2 219 nya infektioner mellan den 19 och 25 april (plus 153) och två dödsfall (minus ett), medan Madeira noterade 1 648 fall under dessa sju dagar (minus 589) och tre dödsfall (minus fem).

Enligt DGS var åldersgruppen 40-49 år den som hade flest fall inom sju dagar (9 340), följt av personer mellan 50 och 59 år (8 604), medan barn upp till nio år var den grupp som hade minst antal infektioner (2 824) under de nämnda sju dagarna.