Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) var mars den månad med flest bröllop, med 2 065, medan februari registrerade 1 707 äktenskap och januari 1 485.

Det firades ungefär fem gånger fler äktenskap under det första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021, då det registrerades totalt 1 435 äktenskap.

År 2021 registrerades 814 äktenskap i januari, 177 i februari och 444 i mars.

Statistiska uppgifter måste läsas med hänsyn till de på varandra följande undantagstillstånd som införts i Portugal sedan den 18 mars 2020 på grund av pandemin covid-19.

Antalet äktenskap som ingicks 2020 i Portugal minskade med 43,1 % (18 902) jämfört med 2019 (33 272), med april som den månad då färre äktenskap ingicks.

INE:s uppgifter visar att det under 2020 ingicks 18 902 äktenskap, dvs. 43,1 % färre än 2019, året då 33 272 äktenskap ingicks i Portugal (3,9 % färre än 2018).