Som svar till Lusa uppgav en officiell källa från den svenska skattemyndigheten att den hade identifierat "cirka 2 500 personer som var begränsat skattskyldiga i Sverige" eftersom de omfattades av konventionen för att undvika dubbelbeskattning, och att de på grund av att konventionen upphörde har börjat "att beskattas sedan den 1 januari 2022".

Samma officiella källa påpekar att det utöver dessa cirka 2 500 redan identifierade personer finns en grupp personer, vars antal fortfarande är okänt, som nu deklarerar sina inkomster för 2021 - det år då konventionen fortfarande tillämpades - och som också kan komma att bli skattepliktiga i Sverige.

Konventionen för att undvika dubbelbeskattning mellan Portugal och Sverige upphörde den 31 december 2021 och en av de mest omedelbara effekterna var att landet återfick rätten att beskatta svenska pensionärer som är bosatta i Portugal och vars pensioner betalas ut av privata fonder.

Innan man gick mot slutet av konventionen uttryckte Sverige sin avsikt att se över dess villkor som ett svar på att man inte håller med om det skattesystem som Portugal tilldelar pensioner som betalas ut av andra länder inom ramen för systemet för personer som inte är bosatta i hemlandet (Non-Habitual Resident, RNH).

Förhandlingarna om denna översyn inleddes 2018 och i maj året därpå undertecknades ett protokoll om ändring av konventionen. I avsaknad av Portugals ratificering av protokollet godkände emellertid den svenska riksdagen enhälligt i juni 2021 att det skatteavtal som landet hade med Portugal sägs upp från och med den 31 december samma år.

Nya skattesituationer

Avsaknaden av ett skatteavtal mellan de två länderna påverkade, enligt skatteexperten och medgrundaren av konsultföretaget Ilya, lämnar svenskar som kom till Portugal i två situationer. Sålunda, säger han, betalar pensionärer som betalade 0 procent i skatt i Sverige nu 25 procent. I Portugal kommer de att kunna betala en avgift på 10 % (om de har registrerat sig i RNH efter 2020 eller har valt detta nya system), som kan dras av.

Den andra situationen, säger samma skatteexpert, gäller investerare med utdelningar, räntor och royalties från Sverige. I avsaknad av ett avtal kan deras källbeskattning (dvs. i Sverige) är inte längre begränsad till de konventionella skattesatserna på 15, 10 respektive 5 procent, utan inhemska skattesatser tillämpas.