IAVE hade redan gjort några "små experiment" med digitala tester, men nu kommer IAVE, med hjälp av finansiering från återhämtnings- och återhämtningsplanen (PRR), att gå vidare med DAVE-projektet (Dematerialisering av extern bedömning), som förutspår att alla elever i den obligatoriska utbildningen inom tre år kommer att göra nationella tester och prov i digitalt format, säger en källa från IAVE till Lusa.

Modellen kommer att testas i juni i några skolor, som för närvarande väljs ut för att delta i pilotprojektet. Provupplevelsen kommer att ske med några elever som nu avlägger bedömningsproven.

Redan nästa läsår kommer bedömningsproven att genomföras i digitalt format av alla elever i årskurserna 2, 5 och 8. De enda som inte kommer att vara det är proven i konstnärlig uttrycksförmåga och idrottsundervisning.

Enligt IAVE är detta projekt inte "bara en överföring av analogt och traditionella metoder, didaktik och bedömningstekniker till digitalt stöd, utan ett paradigmskifte", som innebär att "integrera och avmaterialisera alla förfaranden som är inneboende i processen för extern utvärdering av lärande, från den organisatoriska och logistiska processen till processerna för att förbereda proven, deras tillämpning och klassificering".