Informationen släpptes av miljöorganisationen Zero i ett uttalande där de tio mest förorenande enheterna i Portugal redovisas.

"Dominansen, för andra året i rad, av Sines-raffinaderiet, som ägs av Petrogal, som den mest förorenande anläggningen och med en positiv variation (ökning av utsläppen) på 2,4 % mellan 2020 och 2021" kvarstod.

På andra plats kom Tapada do Outeiros kombikraftverk, som ägs av Turbogás, på tredje plats kom Pego kombikraftverk, som ägs av Tejo Energia, följt av Cimpor's produktionsanläggning Alhandra, Cecil (Outão), Cimpor's Souselas Production Center, EDP's Ribatejo Thermoelectric Power Station, Repsol's Olefins Production/Area, Tejo Energia's Pego Thermoelectric Power Station och slutligen EDP's Lares Thermoelectric Power Station.

År 2021 domineras topp 10 alltså "av raffinaderisektorn, elproduktion från naturgas, cementsektorn, produktion av olefiner och även elproduktion i Pego med hjälp av kol", konstaterade sammanslutningen.

Den största ökningen på listan mellan 2020 och 2021, förutom Pego kolkraftverk, var Secilverket i Outão, med en ökning av utsläppen med 6,3 %.

Noterbart är också att Sines värmekraftverk försvinner från de tio mest förorenande enheterna, eftersom det inte hade några utsläpp förra året, på grund av att användningen av kol i elproduktionen upphör 2021, samt att raffinaderiet [även Petrogal, Galp] do Porto försvinner från "rankingen", eftersom det har upphört med sin verksamhet under första halvåret 2021.