Det handlar om den första delbetalningen av IMI-skatten, som är den enda betalningen om skatten uppgår till mindre än 100 euro.

Betalningar på över 100 euro kan göras i två eller tre delbetalningar, i maj och november eller i maj, augusti och november, beroende på beloppet.