Enligt månatliga uppskattningar av sysselsättningen och arbetslösheten, som publiceras av det nationella statistikinstitutet (INE), uppgick arbetslösheten i januari till 5,7 %, en siffra som var 0,1 procentenheter högre än föregående månad, men 0,1 procentenhet lägre än tre månader tidigare och 0,9 procentenheter lägre än ett år tidigare.

I den månatliga sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken reviderades arbetslösheten för februari ytterligare nedåt, från det preliminära värdet 5,7 % till 5,6 %.

Även i mars minskade den aktiva befolkningen (5 173 200) med 0,1 % jämfört med februari, men ökade med 2,7 % jämfört med mars 2021.

Den sysselsatta befolkningen (4 877 300) minskade med 0,2 % jämfört med februari och ökade med 3,7 % jämfört med året innan.