Syftet med övningen är att följa de riktlinjer som rekommenderas av EASA (Europeiska unionens luftfartsbyrå för luftfartssäkerhet) för att öva på snabb reaktion och samordning av interna resurser.

Det är första gången som denna övning, som hålls vartannat år i Algarve, kommer att äga rum i flygplatsens närområde, i det offentliga havsområdet, med unika särdrag med tanke på dess närhet till Ria Formosa, samtidigt som den genomförs med fullt fungerande infrastruktur.

Under denna övning kommer utrustning som förvärvats särskilt för att ge assistans och räddning vid flygolyckor som kan inträffa i sumpiga och svårtillgängliga områden att användas och testas, i enlighet med det protokoll som undertecknats mellan ANA Aeroportos de Portugal och den nationella sjöfartsmyndigheten. Det kommer också att bli kulmen på ett operativt utbildningsprogram mellan interna och externa räddningsgrupper, som har ägt rum under hela det senaste året med deltagande av de lokala organen för den nationella sjöfartsstyrelsen, flygplatsens räddnings- och brandbekämpningstjänst, brandkåren i Algarve och INEM.

I denna simuleringsoperation kommer alla räddningsmedel som ingår i Faros flygplats nödplan och i ANEPC:s plan för tidigare ingripanden (ANEPC - National Emergency and Civil Protection Authority) att aktiveras, vilket innebär att det kommer att bli en hög grad av rörelse av räddnings- och nödfordon som kommer att cirkulera med respektive hörbara och visuella nödsignaler.