Vaccinet består av två doser och måste ges med 21 dagars mellanrum. Det är det femte vaccinet mot Covid-19 som godkänns i Portugal.

DGS klargör att vaccinet i Portugal är indicerat i följande situationer: "Det är en kontraindikation för ett vaccin av ett annat märke eller av en annan anledning som förhindrar användningen av ett vaccin av ett annat märke, efter att ett medicinskt utlåtande har lagts fram enligt förfarandena i DGS standard 002/2021. DGS tillägger att detta dokument måste innehålla "underlag för det kliniska och/eller vetenskapliga skälet till användningen" av detta vaccin, "utfärdat med datum och läsbar underskrift av den behandlande läkaren", meddelar den enhet som leds av Graça Freitas.