Europeiska kommissionen har föreslagit att det senast 2025 ska inrättas en databas för tillgång till medicinsk historia i hela Europeiska unionen (EU) för att underlätta t.ex. övervakning och behandling av portugisiska patienter utanför landet.

"I dag föreslår vi ett europeiskt område för hälsodata, ett initiativ som för oss närmare att få hälsodata att fungera för patienter, människor och innovation. Vårt mål är att börja fungera senast 2025", meddelade EU:s kommissionär för skydd, Stella Kyriakides.

Den europeiska ansvarige för hälsovårdsområdet betonade att "för första gången kommer det att finnas ett gemensamt datarum inom EU som kommer att knyta samman alla medlemsstater till förmån för alla medborgare" och exemplifierade med att "om en person som bor i Portugal blir sjuk i Paris kommer en lokal läkare att kunna få tillgång till din sjukdomshistoria på franska och skriva ut rätt medicin".

Onödiga tester

"Det finns ingen anledning att upprepa onödiga medicinska tester, dessa kan delas digitalt i hela EU", betonade hon.

Enligt uppgifter från kommissionen används cirka 10 % av de 14 miljarder euro som årligen läggs på läkarundersökningar till onödiga ingrepp som ofta upprepar det som redan har gjorts på andra ställen.

Det är dessa onödiga eller dubblerade förfaranden som gemenskapens verkställande organ vill undvika, enligt Stella Kyriakides: "Genom att dela hälsouppgifter mellan sjukhus och läkare i alla medlemsstater kan vi också spara mycket pengar, både för regeringar och privata företag". Man räknar med att det på tio år kommer att vara möjligt att spara 5,5 miljarder euro genom bättre tillgång till och utbyte av hälsouppgifter.

Säkerhet

Tjänstemannen garanterade också att det kommer att finnas ett "stort skydd för privatlivet och säkerheten", med beaktande av EU-regler, t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen. "Det europeiska området för hälso- och sjukvårdsdata kommer att ge medborgarna full kontroll över sina uppgifter, eftersom de kommer att kunna lägga till information, korrigera fel, begränsa tillgången och ta reda på vilken hälso- och sjukvårdspersonal som har haft tillgång till deras uppgifter", sade Stella Kyriakides.

Initiativet är en del av Europeiska unionens hälsoprogram, med en gemensam EU-ram för hälsa.