Enligt studien uppgick det genomsnittliga priset per kvadratmeter (m2) till 1 355 euro 2021, vilket motsvarar en ökning med 9,4 %, och värdet av de bostäder som handlades under det senaste året uppgick till 28,1 miljarder euro, vilket är 31,1 % mer än 2020.

"Denna dynamik har åtföljts av en kraftig ökning av bankernas finansiering av köp av bostäder", visar studien, som dock betonar att de bedömningar som bankerna kräver för att bevilja dessa lån inte alltid följer marknadstrenderna.

"Det finns län där värdena på de hus som handlas upp vida överstiger vad som i teorin är det verkliga värdet", säger BA&N:s "forskningsenhet" och specificerar att "prisuppgången har åtföljts" av den bedömning som tillskrivs av expertutvärderare, "men inte helt och hållet".

Övervärdering

BA&N anser att "mot bakgrund av experternas bedömningar finns det en övervärdering av fastigheterna vid tidpunkten för transaktionen, som på nationell nivå är 5,4 %", med hänsyn till bankvärderingsdata och bostadspriser som offentliggjorts av statistikinstitutet, (INE), med hänvisning till slutet av 2021.

Under fjärde kvartalet 2021 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset vid bankvärdering 1 285 euro, medan det genomsnittliga försäljningspriset uppgick till 1 355 euro per kvadratmeter.

Förekomsten av köp- och försäljningsvärden som ligger över de värden som experter värderar fastigheterna till när de ansöker om finansiering gör det svårare för familjer att få ett kreditgodkännande, konstateras det i studien, där det noteras att bankerna använder värderingen för att beräkna storleken på det lån som ska beviljas.

"Med hänsyn till denna regel, och mot bakgrund av den befintliga skillnaden mellan de genomsnittliga köp- och försäljningspriserna och värderingarnas priser, är det ofta endast med ett högt eget kapital möjligt att få finansiering", står det i analysen.

Regional variation

Denna skillnad varierar från region till region, och Algarve har de högsta transaktionspriserna i jämförelse med de bedömningar som gjorts av experter som är registrerade hos den portugisiska värdepappersmarknadskommissionen (CMVM).

I denna region uppgick det genomsnittliga inköpspriset per kvadratmeter till 2 114 euro i slutet av förra året, jämfört med en genomsnittlig värdering på 1 731 euro, "vilket innebär en övervärdering av fastigheterna med 22,1 %", när det gäller Algarve.

En kommunanalys visar att i kommunerna Lagoa och Lagos är skillnaden mellan det pris som betalats för fastigheterna och det värde som experterna tillskriver de utvärderade husen cirka 42 procent. I det första fallet uppgick det genomsnittliga försäljningspriset till 2 351 euro per kvadratmeter och värderingspriset till 1 658 euro. I Lagos var beloppen 2 547 euro respektive 1 843 euro.