"För att se till att EU-medborgare kan utöva sin fria rörlighet oavsett hur pandemin utvecklas, stödde plenarförsamlingen ett beslut från parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om att inleda förhandlingar med medlemsstaterna för att förlänga certifikatet - som skulle ha löpt ut den 30 juni - med ytterligare 12 månader", säger Europaparlamentet i ett uttalande.

Godkännandet ägde rum vid Europaparlamentets plenarsession i den franska staden Strasbourg, där texten om det digitala certifikatet Covid-19 som hänvisar till EU-medborgare antogs med 432 röster för, 130 röster emot och 23 nedlagda röster, och texten som hänvisar till tredjelandsmedborgare som ska godkännas med 441 röster för, 132 röster emot och 20 nedlagda röster.

Europeiska församlingen kommer nu att förhandla med Europeiska rådet för att komma överens om en omedelbar förlängning, så att texten kan träda i kraft innan de nuvarande reglerna löper ut.

Interimsbedömning

I denna förhandling kommer parlamentsledamöterna dock att begära en interimsbedömning av behovet av att behålla EU:s digitala certifikat Covid-19. Denna bedömning måste göras efter sex månaders förlängning, det vill säga i slutet av året, i december, vilket ger möjlighet till avskaffande på grundval av rekommendationer från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och kommittén för hälsoskydd.

Parlamentsledamöterna kräver "att kommissionen bedömer om systemet är nödvändigt och proportionerligt sex månader efter förlängningen", står det i Europaparlamentets uttalande, och tillägger att tanken är "att begränsa förordningens varaktighet till det minsta nödvändiga och avskaffa den så snart som möjligt".

Det handlar om EU:s digitala certifikat, bevis på (negativ) testning, vaccination mot Covid-19 eller återhämtning från infektion med SARS-CoV-2-viruset, som trädde i kraft i unionen i början av juli 2021 för att underlätta resor inom gemenskapsområdet i samband med en pandemi.

Det slutliga beslutet om resor ligger hos medlemsstaterna.