"Om man ser till de senaste sex veckorna finns det en tendens till stabilisering och det finns ingen nedåtgående eller uppåtgående trend", sade Rui Marques i ett uttalande från myndigheterna om den seismovulkaniska aktiviteten på ön, som utfördes i kommunen Velas, i Sao Jorge.

Enligt experten har mer än 32 300 händelser registrerats sedan krisen började den 19 mars.

Av dessa registrerade jordbävningar har 266 upplevts av befolkningen.

"Trenden har varit mer eller mindre stabil sedan början av april, med perioder med högre och lägre seismisk frekvens", konstaterade han.

Enligt Rui Marques "finns det normalt två eller tre dagar med låg frekvens av jordbävningar, följt av två eller tre dagar med något högre frekvens av jordbävningar".

Sedan den 1 maj har 330 jordbävningar överskridits dagligen och "idag är det en liten minskning", enligt Rui Marques.