"Vårt åtagande är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050, genom att minska utsläppen med mer än 85 % och stärka kapaciteten att binda kol genom markanvändning och skogar med upp till 13 miljoner ton kol per år", betonade han.

Enorma utmaningar

Regeringstjänstemannen medgav att det är en enorm utmaning, och för att målet ska kunna uppnås måste man "minska de brända områdena med 60 procent".

"Från cirka 164 000 hektar per år mellan 1998 och 2017 till 60 000 hektar per år fram till 2050. Det är utan tvekan en enorm kollektiv utmaning, men också en enorm möjlighet att bevara och öka våra skogstillgångar på ett hållbart sätt och att skyndsamt bevara landsbygden och balansen i våra skogar", påpekade han.