Varningssituationen, som är den lägsta nivån för katastrofinsatser enligt grundlagen om räddningstjänst, upphörde i dag kl. 23.59.

"Förklaringen av beredskapssituationen på hela det kontinentala nationella territoriet förlängdes också till 23.59 den 31 maj, med oförändrade åtgärder som för närvarande är i kraft", sade Mariana Vieira da Silva.

Den 21 april godkände regeringen att den obligatoriska användningen av masker upphörde, men att den obligatoriska användningen av masker bibehölls på vårdinrättningar, hälsovårdstjänster och strukturer där särskilt utsatta personer vistas, samt i kollektivtrafiken.

Däremot krävs inte längre det digitala certifikatet covid-19, eller andra bevis på laboratorieprestanda, för tillträde till bostadsstrukturer och för besök på hälsovårdsinrättningar.

Samma dag beslutade ministerrådet att upphäva formuläret för passagerarlokalisering, som inte längre är obligatoriskt för passagerare på flyg till eller från det portugisiska fastlandet eller för kryssningsfartyg när de lägger till på det portugisiska fastlandet.

Dessa ändringar motiverades då med hänsyn till den "positiva utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Portugal".