So Portugal Properties är en fastighetsbyrå som har varit verksam på den nationella marknaden sedan 2015, med målet att erbjuda kunderna en service som omfattar alla processer som rör köp, försäljning och uthyrning av fastigheter.

So Portugal Properties har ett internationellt team (portugisiska, franska, engelska, svenska), som är erfarna och dynamiska, vars mål är att erbjuda en komplett tjänst till alla som vill etablera sig och/eller investera i Portugal.

"Vårt mål är att alltid svara effektivt och öppet i alla skeden av processen, stödja, klargöra och vägleda våra kunder så att de får det bästa fastighetsresultatet".

Evenemanget kommer att äga rum den 14 maj från 10 till 19 på So Portugal Properties, Escanxinas Road - Edf Irbosol - 8135-105 Almancil.

För ytterligare information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till sofia@so-portugal.com.