"Under 2022 kommer 2 600 fler tjänstemän att antas, varav 948 agenter redan är under utbildning, 25 fler PSP-tjänstemän och 961 vakter och 92 fler är under utbildning till skogvaktare. Och andra tävlingar är under förberedelse", sade José Luís Carneiro.

Ministern tillade att det kommande förslaget till lag om programmering av infrastruktur och utrustning för säkerhetsstyrkorna och -tjänsterna för åren 2022-2026 kommer att läggas fram för parlamentet och kommer att ha en investering som uppskattas till 600 miljoner euro.

När det gäller investeringarna förklarade ministern att vid årets slut genomförs investeringar på över 300 miljoner euro i infrastruktur och polisutrustning.