Siffran uppdaterades av minister João Costa, som inte gav några exakta siffror utan bara uppgav att portugisiska skolor sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes redan har tagit emot mer än 4 000 elever, bland de miljoner som flytt landet.

I början av mars, några dagar efter konfliktens början, såg utbildningsministeriet till att integrera barn och ungdomar från Ukraina i portugisiska skolor genom att fastställa extraordinära åtgärder för deras mottagande.

När de anländer till skolorna integreras eleverna successivt i den portugisiska läroplanen och börjar med undervisning i portugisiska som inte är modersmål.