Beslutet, som tillkännagavs av ministeriet för inrikesförvaltning (MAI), är ett resultat av en begäran från den nationella myndigheten för räddningstjänst och civilskydd, "som höjde den särskilda varningsstatusen till gul nivå, efter prognoser och meteorologiska data från det portugisiska institutet för hav och atmosfär" som pekar på höga temperaturer.

Enligt meddelandet kommer förstärkningarna att placeras i distrikten Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real och Viseu.

MAI uppmanar "alla medborgare att anpassa sitt beteende till den rådande brandfaran på landsbygden, dvs. att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder".