Till denna uppåtgående trend bidrar priserna på byggmaterial, som har stigit med 15 procent på ett år.

I mars ökade kostnaderna för nybyggnationer med 11,6 % på årsbasis, vilket är en ökning med tre procentenheter (p.p.) jämfört med februari, enligt INE. Liksom under de senaste månaderna beror denna utveckling huvudsakligen på två faktorer: ökningen av materialpriserna och ökningen av arbetskraftskostnaderna.

Priserna på material som används i byggbranschen (med en vikt på 8,9 p.p. i beräkningen) ökade med 15,3 % (jämfört med ökningen på 10,3 % i februari). Bland de material som bidrog mest till denna utveckling finns stål, keramiska produkter, diesel, glas, agglomerat- och korkplattor samt träderivat, alla med en årlig ökning på över 20 %, uppger INE.

I sin tur ökade arbetskraftskostnaden (vikt 2,7 p.p. i beräkningen) med 6,4 % i mars, vilket är högre än den ökning på 6,3 % som observerades i februari.