Den nya skolan tillkännagavs av universitetet i Lissabon, som i ett uttalande förklarar att projektet för att skapa en fakultet vid universitetet i Shanghai godkändes i början av maj av utbildningsministeriet i Folkrepubliken Kina.

"De första kurserna förväntas starta i september 2022, med internationell rekrytering av studenter", skriver universitetet och betonar att detta är "ett viktigt steg i institutionens internationella bekräftelse".

För det första läsåret planeras redan tre examina och tre masters, inom civilingenjörsvetenskap, elektroteknik och miljöteknik.

Kurserna kommer att ges på engelska, med portugisiska som andraspråk, och kommer också att gå genom Portugal, där studenterna förväntas delta i en del av studiecykeln i Lissabon.

Samarbetet mellan universiteten i Lissabon och Shanghai återspeglas också i fakulteten, som består av en tredjedel professorer från Lissabon, en tredjedel professorer från Shanghai och resten internationellt rekryterade.

Enligt universitetet i Lissabon kommer den nya fakulteten under den första fasen att ha 900 studenter.