"Sedan början av 2022 har KPI:s förändringstakt på årsbasis visat en betydande acceleration, med det högsta värdet sedan mars 1993 som registrerades i april", betonade det nationella statistikinstitutet (INE), och specificerade att "i april ökade denna takt med 1,5 procent.9 procentenheter jämfört med mars, den största skillnaden mellan två på varandra följande månader sedan januari 1985, då det skedde en ökning med 2,8 procentenheter (från 21,3 % i december 1984 till 24,1 % i januari 1985)".

De klasser som uppvisade de största förändringarna under de senaste 12 månaderna i april var "livsmedel och alkoholfria drycker", "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen", "bostadstillbehör, hushållsutrustning och löpande underhåll av bostäder", "transporter", "kommunikationer", "fritid, rekreation och kultur", "restauranger och hotell" samt "diverse varor och tjänster".

Enligt INE "överstiger vikten av dessa åtta klasser 80 %", och värdena i april 2022 är "de högsta sedan mitten av 1990-talet i förra seklet för de flesta klasser, även om de har en något annorlunda profil".