Miljöministeriet ansvarar för förvaltningen av nästan tre miljarder euro i planen för återhämtning och motståndskraft (PRR), framhöll ministern, som talade i republikens församling under den särskilda behandlingen av förslaget till statsbudget för 2022.

I ett inledande inlägg i debatten om budgeten för miljöområdet erinrade Duarte Cordeiro om att miljöbudgeten ökade från 2,7 miljarder euro 2020 till 3,7 miljarder euro i år, vilket "stärker regeringens engagemang för klimatförändringar och omställning".

Bland regeringens prioriteringar på miljöområdet lyfte ministern fram energiomställningen, området transport och rörlighet, förbättring av tillståndet för bevarande av kulturarv, investeringar i skogar och biologisk mångfald och skydd av vattenresurser, minskning av avfallsproduktionen och fortsättning av det arbete som redan påbörjats på djurskyddsområdet.