I februari uppvisade "alla regioner positiva variationer i bostadshyror jämfört med året innan, med Algarve (2,7 %), Madeira och Lissabon (båda 2,6 %) som de regioner som uppvisade de mest intensiva ökningarna".

När det gäller det genomsnittliga värdet av bostadshyror per kvadratmeter var det en månadsökning på 0,3 %, vilket är 0,1 procentenheter högre än föregående månad.

De regioner som hade den största positiva månadsvariationen var Azorerna och Lissabon med 0,6 % respektive 0,3 %, och ingen region hade en negativ variation i respektive genomsnittligt värde för bostadshyror.