Enligt åklagarmyndigheten i distriktet Santarém skedde gripandet och förhöret förra veckan och mannen åtalas för 42 brott för dator- och kommunikationsbedrägeri, nio för datorbedrägeri och kvalificerad kommunikation, 51 för datorförfalskning, ett för penningtvätt och ett för kriminell sammanslutning.

Enligt åklagarmyndigheten är mannen misstänkt för att ha lett en grupp som "utarbetat en plan för att tillskansa sig penningbelopp genom att bedrägligt använda programmet MB WAY".

"Sammanfattningsvis utnyttjade den nämnda gruppen offrens bristande kunskaper om hur applikationen MB WAY fungerar" för att tillskansa sig pengar från dem.