Enligt en rapport från ECO tog de nationella turistboendena emot 1,6 miljoner gäster i mars, vilket är en ökning med 464 procent jämfört med samma månad 2021, men fortfarande under siffrorna för 2019, enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE). Trots detta översteg det genomsnittliga priset per upptaget rum det pris som uppmättes under perioden före pandemin - 74,3 euro i mars 2021.

Den inhemska marknaden bidrog med 1,3 miljoner övernattningar, medan övernattningar från internationella gäster uppgick till 2,7 miljoner. På den internationella marknaden dominerade britterna när det gäller antalet gäster, följt av tyskarna och fransmännen.

De mest eftertraktade resmålen

När det gäller de mest eftertraktade resmålen koncentrerades 30,1 % av övernattningarna i mars till Lissabons storstadsområde, följt av Algarve (21,8 %), norra delen (16,7 %) och Madeira (14,2 %), uppger INE. Jämfört med mars 2019 visade alla regioner en minskning av antalet övernattningar, med tonvikt på Algarve (-18,8 %) och Lissabon (-16,2 %), säger INE.

I mars ökade den genomsnittliga vistelsen i logianläggningar för turister (2,55 nätter) med 14 %. Invånarnas genomsnittliga vistelse (1,81 nätter) minskade med 5,8 % och utlänningarnas genomsnittliga vistelse (3,17 nätter) minskade med 16,4 %.