"Det är ett bekymmer, men det finns ingen anledning till oro. För det andra finns det ingen anledning att rättfärdiga ett bakslag i åtgärderna för att frigöra samhället", sade den tidigare ministern.

För närvarande är det som måste göras, enligt Adalberto Campos Fernandes, att underlätta tillgången till tester och ge medborgarna självbestämmanderätt.

För den före detta ministern måste alla se till att skydda sig själva, särskilt om de är medvetna om att de har en viss sårbarhet.

"Jag har sagt det flera gånger och jag upprepar det, det är inte skamligt att bära en mask, inte heller är det skamligt att gå utan mask, det är ett individuellt beslut som tar hänsyn till varje persons förutsättningar och den kontext i vilken de lever".