"Regeringen har godkänt en åtgärd utan motstycke [...], en mekanism som har mycket tydliga mål: att begränsa prisernas storlek, skydda de mest utsatta och för det tredje socialisera kostnaderna och fördelarna", sade miljö- och klimatminister Duarte Cordeiro.

"Vi kommer att få en mycket betydande sänkning av elpriset och därmed generera besparingar för familjer och företag", förklarade ministern.

I slutet av april nådde Portugals och Spaniens regeringar en politisk överenskommelse i Bryssel med Europeiska kommissionen om att inrätta en tillfällig mekanism som gör det möjligt att fastställa det genomsnittliga gaspriset till 50 euro per MWh.

Mekanismen förväntas pågå i cirka 12 månader och göra det möjligt att fastställa det genomsnittliga gaspriset till cirka 50 euro per megawatt, jämfört med det nuvarande referenspriset på marknaden på 90 euro, med ett pris som börjar på 40 euro.